ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ) ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ສະຖິຕິຂະແໜງການ ປທສ

Yearbook2016

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ຜູ້ຊົມ
1
ບົດຄວາມ
54

Login Form

ລຳດັບ

ຊື່ເອກະສານ

ເລກທີ

ລົງວັນທີ

ດາວໂຫລດ

1

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຊອບແວ ແລະສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ

ເລກທີ143.ປທສ 

20 ມັງກອນ 2017

143

2

23.1.2017ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດສົ່ງຂອງເກືອດຫ້າມໃນການບໍລິການໄປສະນີ,ເລກທີ168

ເລກທີ168.ປທສ

23 ມັງກອນ 2017

168

3

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານໄຊີທີ

ເລກທີ295.ປທສ

10 ກຸມພາ 2017

295

 4

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດອັດຕາຄ່າໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫຼັກການສົ່ງເສີມການຂາຍ

ເລກທີ1075.ປທສ

13 ມີນາ 2017

1075

5

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການໄປສະນີ

ເລກທີ1918.ປທສ 

16 ພຶດສະພາ 2017 

1918

6

(6)20.7.2017ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງດ້ານໄອຊີທີ,ເລກທີ2234

ເລກທີ2234.ປທສ

20 ກໍລະກົດ 2017 

2234

7

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ

ເລກທີ03133.ປທສ 

 13 ຕຸລາ 2017

03133

8

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງນະຄອນຫຼວງ

 ເລກທີ03134.ປທສ

13 ຕຸລາ 2017

03134

9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງບີນບໍ່ມີຄົນຂັບ (Drone) ເລກທີ3374.ປທສ 14 ພະຈິກ 2017 3374

ປະຕະທີນ

July 2019
19
Friday
07:11
BuaXua Calendar

Poster ເຕືອນໄພທາງອິນເຕີເນັດ

link MPT

MPT

LANIC

LaoCertict magazine

phetsarath

ວາລະສານໄອຊີທີ

ເວັບໄຊຊື່ມວນຊົນໜັງສືພີມ

ເວັບໄຊຊື່ມວນຊົນໂທລະພາບ

ທີ່ຕັ້ງພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຜົ້ງສາລີ