ສາຍດ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ

  • ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ:
  • ສະພາປະຊາຊົນ:

ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ)ແຂວງຜົ້ງສາລີ

  • ຕຳຫຼວດ:
  • ໂຮງໝໍ:
  • ໄຟຟ້າ: 088 1199
  • ນ້ຳປະປາ:

ສະຖິຕິວຽກງານ ປທສ

ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ

ຄົນທີ່ອອນລາຍ

ມີ 42  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

Login Form

     ໃນວັນທີ 10-19 ມັງກອນ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃນການອອກທະບຽນໃຫ້ບັນດາຮ້ານຂາຍ,ສ້ອມແປງ ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ບໍລິການອີນເຕີເນັດກາເຟໃນ 7 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະຈຳປີ 2017 ໃນປີນີ້ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ທັງໝົດ 47 ຮ້ານ, ຮ້ານຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖື 46 ຮ້ານ ແລະ ຮ້ານບໍລິການອີນເຕີເນັດ 1 ຮ້ານ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຂື້ນທະບຽນຕື່ມໃນບາງຮ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂື້ນໃຫ້ສຳເລັດ.

ລຳດັບ

ເມືອງ

ຈຳນວນຮ້ານ

ຮ້ານບໍລິການອີນເຕີເນັດ

ຮ້ານສ້ອມແປງໂທລະສັບມືຖື

ຮ້ານຂາຍອຸປະກອນໄອທີ

ລວມທັງໝົດ

1  ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ 5 - 5 -
2 ເມືອງ ບຸນເໜືອ 11 - 11 - 11 
3 ເມືອງ ບຸນໃຕ້ 8 - 8 - 8
4 ເມືອງ ຍອດອູ 11 - 11 -  11
5 ເມືອງ ສຳພັນ 2 - 2 -
6 ເມືອງ ຂວາ 7 1 6 - 7
7 ເມືອງ ໃໝ່ 3 - 3 -
ລວມ    7 ເມືອງ  47       47

     ນອກນັ້ນ; ທາງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ກໍ່ໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ(ເຄື່ອງປີນເຕີ ເອກະສານ)ຈຳນວນໜື່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານ ປທສ ປະຈຳເມືອງຄື: ເມືອງບຸນເໜືອ,  ແລະ ເມືອງໃໝ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະພາຍໃນໜ່ວຍງານ ປທສ ປະຈຳເມືອງ.

ສາຍດ່ວນພາກລັດ

  • ລັດຖະບານ: 1516
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ: 156

ASEAN-Japan

Poster ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່


ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນໂທລະພາບ