ສາຍດ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ:
 • ສະພາປະຊາຊົນ:

ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ)ແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຕຳຫຼວດ:
 • ໂຮງໝໍ:
 • ໄຟຟ້າ: 088 1199
 • ນ້ຳປະປາ:

ສະຖິຕິວຽກງານ ປທສ

ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ

ຄົນທີ່ອອນລາຍ

ມີ 50  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

Login Form

       ໃນຕອນແລງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2016 ຜ່ານມານີ້ ທາງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງວິໃສທັດຮອດປີ2030,ຍຸດທະສາດ 10 ປີ(2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຄັ້ງທີ່II(2016-2020) ຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປະສິດ ເຈັ່ນຕະຈັກ ເລຂາໜ່ວຍພັກ, ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ.

      ໃນນີ້ໄດ້ເຊີນເອົາບັນດາຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ 4 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ສາຂາແຂວງ, ບໍລິສັດ ທີແອລ ມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງ, ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດ ສະຕຣາ ໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງ.
      ໃນວາລະກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການຂື້ນຜ່ານຮ່າງວິໃສທັດຮອດປີ2030,ຍຸດທະສາດ 10 ປີ(2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຄັ້ງທີ່II(2016-2020) ຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຈາກທ່ານ ບຸນທອງ ບຸດດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງນີ້:

1.ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.
        ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຂອງຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂັວນ < ຫັນວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຢືນຢົງ, ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ > ມີດັ່ງນີ້:

 1. ຮອດປີ 2030 ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານໄປສະນີ ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ກວມເອົາທົ່ວແຂວງ, ຮັບປະກັນການບໍລິການ 3 ຮູບແບບ ເຊຶ່ງປະກອບມີການບໍລິການພື້ນຖານ, ເອເລໂຕຣນິກ/ດີຈີຕອນ ແລະ ການເງິນທາງໄປສະນີດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສູງ.
 2. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານໂທລະຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ) ໃຫ້ເປັນລະບົບຄວາມໄວສູງ ຫຼື ບຣອດແບນ, ໄດ້ມາດຕາຖານສາກົນ, ຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີຄອນເວີເຈນ (ເຕັກໂນໂລຊີປະສົມປະ ສານ), ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ແລະ ສື່ທຸກປະເພດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ຄຸນນະພາບສູງ.
 3. ໃຫ້ບຸກຄະລະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປມີທັກສະດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສູງ, ເປັນກໍາລັງແຮງກ້າວສູ່ສັງຄົມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ສູງຂື້ນ.
 4. ໃຫ້ການບໍລິຫານລັດ, ບໍລິການປະຊາຊົນ ແລະ ທຸລະກິດເປັນລະບົບເອເລໂຕຣນິກທັນສະໄໝຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ, ໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊ່ວຍການພັດທະນາຂະແໜງການອື່ນຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝຢ່າງໝັ້ນຄົງ ຢືນຢົງ.

2. ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
        ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມ່ນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸເພື່ອນຳພາຂະແໜງການໄປສະນີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກາຍເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຢືນຢົງ.

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

 1. ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ /ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີອັດຕາສ່ວນເພີ່ມຂື້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ. ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການນາໍໃຊ້ໄອຊີທີ.
 2. ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກາຍເປັນເອເລໂຕຣນິກ ແລະ ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຍືນຍົງ. ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ.
 3. ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄວາມໄວສູງ ລົງສູ່ບັນດາເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນ.
 4. ສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງເປັນທຳຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ.
 5. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຫລີກເວັ້ນການລົງທຶນທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ມີການລວມສູນ.

3. ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງ ປທສ ໄລຍະ ປີ5 ຄັ້ງທີ່II (2016-2020)
     ພັດທະນາຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງອຸດສະຫາກໍາທັນສະໄໝ, ທີ່່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານໄປສະນີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເປັນລະບົບຄວາມໄວສູງ ແລະ ມີການບໍລິການປະເພດຕ່າງໆໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກທັນສະໄໝ, ປອດໄພ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ເຄືອຂ່າຍໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍກວມເອົາພື້ນທີ່ທົ່ວແຂວງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ ແລະ ບໍລິ ຫານລັດແບບເອເລັກໂຕຣນິກຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນອັດຕາຄວາມໄວຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງໝັັ້ນຄົງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
    ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ນາໍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະ   ໄໝ, ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດສູ່ປະຊາຊົນ, ໃຫ້ວຽກງານຂອງລັດມີຄວາມສະດວກ, ໂປ່ງໃສ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂະນົບທໍານຽມອັນດີງາມຂອງຊາດ.

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

 1. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການດ້ານໄປສະນີລົງສູ່ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງທີ່ມີເງື່ອນໄຂຂອງແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໄປສະນີ.
 2. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ແລະ ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມ, ລະບົບອິນເຕີເນັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງບັນດາເມືອງ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງຂອງແຂວງ.
 3. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາເມືອງ ມີ Website ແລະ e-mail ລວມຂອງຕົນ.
 4. ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບຫ້ອງປະຊຸມທາງໄກ (VDO conference) ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ.
 5. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນນັບທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນປະກອບໃຫ້ມີອຸປະກອນ ICT ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ຕາມມາດຖານທີ່ກະຊວງກໍານົດ.
 6. ສົມທົບກັບກະຊວງສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.
 7. ຝືກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານ ICT ໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ.

        ໃນຕອນທ້າຍ, ທີ່ປະຊຸມແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລື,ໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ການດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມໃສ່ຮ່າງວິໃສທັດຮອດປີ2030,ຍຸດທະສາດ 10 ປີ(2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຄັ້ງທີ່II(2016-2020) ຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.

ສາຍດ່ວນພາກລັດ

 • ລັດຖະບານ: 1516
 • ສະພາແຫ່ງຊາດ: 156

ASEAN-Japan

Poster ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່


ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນໂທລະພາບ