ສາຍດ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ:
 • ສະພາປະຊາຊົນ:

ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ)ແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຕຳຫຼວດ:
 • ໂຮງໝໍ:
 • ໄຟຟ້າ: 088 1199
 • ນ້ຳປະປາ:

ສະຖິຕິວຽກງານ ປທສ

ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ

ຄົນທີ່ອອນລາຍ

ມີ 11  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

Login Form

ບັນດາກຸ່ມວຽກ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ

 • ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
 1. ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີການອອກ, ໂຈ້ະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້-ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 3. ເກັບກຳສະຖິຕິເລກໝາຍ ແລະ ລະຫັດຊື່ອີນເຕີເນັດ.
 4. ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກຂັ້ນແຂວງ.
 5. ເກັບກຳສະຖິຕິນຳໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 6. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 7. ສ້າງແຜນ,ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽຍກງານປະຈຳອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ ແລະ ປີ ຂອງພະແນກ.
 • ວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ
 1. ສະເໜີປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 2.  ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 4.  ເກັບກຳ,ບັນທືກ ແລະ ຮັບຮອງຜົນງານປະດິດສ້າງຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ.
 5. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນເພຶ່ອເປັນຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ.
 6. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນ.
 7. ສ້າງແຜນ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ ແລະ ປີ ຂອງພະແນກ.

ສາຍດ່ວນພາກລັດ

 • ລັດຖະບານ: 1516
 • ສະພາແຫ່ງຊາດ: 156

ASEAN-Japan

Poster ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່


ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນໂທລະພາບ