ສາຍດ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ:
 • ສະພາປະຊາຊົນ:

ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ)ແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຕຳຫຼວດ:
 • ໂຮງໝໍ:
 • ໄຟຟ້າ: 088 1199
 • ນ້ຳປະປາ:

ສະຖິຕິວຽກງານ ປທສ

ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ

ຄົນທີ່ອອນລາຍ

ມີ 63  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

Login Form

ບັນດາກຸ່ມວຽກ ແລະ ໜ້າວຽກລະອຽດຂອງວຽກງານແຜນການ-ສະຖິຕິ

ກ່ມວຽກງສະຖິຕິ-ແຜນການ

 • ວຽກແຜນການ
 1. ສ້າງແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບປະຈຳງວດ,ປີ ແລະ 5 ປີ ຂອງພະແນກ.
 2. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງບັນດາຂະແໜງການ
 3. ຕີລາຄາ, ປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ.
 4. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດຂອງພະແນກ.
 5.  ສັງລວມໂຄງການລົງທືນລັດຂອງພະແນກ.
 6. ປະສານ,ເຈລະຈາ,ຕໍ່ລອງ ກັບພະແນກແຜນການ-ການລົງທືນ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບງົບປະມານໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ.
 • ວຽກສະຖິຕິ
 1.  ເກັບກຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງພະແນກ (ຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ເມືອງ)
 2. ສະໜອງ ແລະ ວິໃຈຂໍ້ມູນ.
 3. ປະສານງານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ.
 4. ລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ກະຊວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 5. ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ປທສ ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ.
 • ວຽກງານຮ່ວມມື
 1. ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການເຫັນດີຈາກຂັ້ນເທີງ.
 • ວຽກງານນິຕິກຳ
 1. ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພະແນກ.
 2. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບຕ່າງໆ.
 3. ຕິດຕາມ,ກວດກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຕ່າງໆ.
 4. ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ.
 • ວຽກງົບປະມານ
 1.  ຂື້ນແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ.
 2. ດັດແກ້ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ.
 3.  ວຽກງານການບັນຊີ.

ສາຍດ່ວນພາກລັດ

 • ລັດຖະບານ: 1516
 • ສະພາແຫ່ງຊາດ: 156

ASEAN-Japan

Poster ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່


ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນໂທລະພາບ