ສາຍດ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ:
 • ສະພາປະຊາຊົນ:

ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ)ແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ຕຳຫຼວດ:
 • ໂຮງໝໍ:
 • ໄຟຟ້າ: 088 1199
 • ນ້ຳປະປາ:

ສະຖິຕິວຽກງານ ປທສ

ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ

ຄົນທີ່ອອນລາຍ

ມີ 76  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

Login Form

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.
 2. ຂະແໜງແຜນການ - ການເງິນ.
 3. ຂະແໜງໄປສະນີ.
 4. ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະກອບມີບຸກຄະລາກອນດັ່ງນີ້

 1. ຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ. ຫົວໜ້າມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດ ຊອບໂດຍກົງຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ( ປທສ ) ແລະ ຄະນະນຳອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ ຫລວງ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ, ຂໍ້ຂາດຕົກລົງບົກຜ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດຂອງພະແນກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ (ມາດຕາ3 ແລະ ມາດຕາ4) ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າພະແນກ ບໍ່ຢູ່ ຫຼື ຕິດຂັດ ຕ້ອງມອບສິດຮັກສາການແທນ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ
 2. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈຳນວນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳ ແໜ່ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າພະແນກໃນການຊີ້ນຳໆພາ, ອຳນວຍຄວບຄຸມວຽກງານ ລວມຂອງພະແນກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານໃດໜື່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 3. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານວິ ຊາການ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ, ບັນຈຸສັບຊ້ອນຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍ.


 

 

ສາຍດ່ວນພາກລັດ

 • ລັດຖະບານ: 1516
 • ສະພາແຫ່ງຊາດ: 156

ASEAN-Japan

Poster ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່


ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນໂທລະພາບ