ສາຍດ່ວນແຂວງຜົ້ງສາລີ

  • ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ:
  • ສະພາປະຊາຊົນ:

ສາຍດ່ວນ(ສຸກເສີນ)ແຂວງຜົ້ງສາລີ

  • ຕຳຫຼວດ:
  • ໂຮງໝໍ:
  • ໄຟຟ້າ: 088 1199
  • ນ້ຳປະປາ:

ສະຖິຕິວຽກງານ ປທສ

ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ

ຄົນທີ່ອອນລາຍ

ມີ 78  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

Login Form


ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ
ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

q  ໃນເມື່ອກ່ອນພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ : ຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄດ້ປະກາດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ່ 21/11/2009 ໃນມື້ປະກາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

q  ມາຮອດປີ 2011 – 2012 ວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ຮອດຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ດັ່ງນັ້ນອິງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານວຽກງານຢ່າງກ້ວາງຂວາງພັກ - ລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຢູ່ສູນກາງ ສຳລັບບັນດາແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ສ້າງຕັ້ງເປັນພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ( ຂຽນຫຍໍ້ ປທສ ) .

ສຳລັບຢູ່ຜົ້ງສາລີ ກໍ່ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງເປັນພະແນກ ປທສ ຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 01/02/2012

q  ປະຈຸບັນ ພະນັກງານຢູ່ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ລວມທັງໝົດມີ 14 ສະຫາຍ ຍີງ 05 ສະຫາຍ.

1.     ຫົວໜ້າພະແນກ ຈຳນວນ 01 ທ່ານ.

2.    ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຈຳນວນ 02 ທ່ານ.

3.    ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ

4.    ປະລີນຍາຕີຣ:   06  ສະຫາຍ ,  ຍີງ:  03  ສະຫາຍ

5.    ຊັ້ນສູງ:         07  ສະຫາຍ ,  ຍີງ:  02  ສະຫາຍ

6.    ຊັ້ນກາງ:       01  ສະຫາຍ ,  ຍີງ:  00  ສະຫາຍ

q  ມີ 4 ຂະແໜງການຄື:

1.     ຂະແໜງບໍລິຫານ - ຈັດຕັ້ງ.

2.    ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການເງິນ.

3.    ຂະແໜງ ໄປສະນີ.

4.    ຂະແໜງໂທລະຄົມ ແລະ ອີນເຕີເນັດ.

 

q  ນີ້ຄືປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຕ່ປີ 2009 ມາຮອດປັດຈຸບັນ.

ສາຍດ່ວນພາກລັດ

  • ລັດຖະບານ: 1516
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ: 156

ASEAN-Japan

Poster ເຕືອນໄພອີນເຕີເນັດ

ເອກະສານເຜີຍແຜ່


ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນໂທລະພາບ